Vaccinatie tegen Corona – Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Anjum – Anjum

Welkom op de website van Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Anjum & Ee

Huisarts H.J. Glastra van Loon


Wij zijn gesloten van 12 t/m 30 juli 2021

U kunt tijdens de praktijksluiting op werkdagen terecht bij apotheekhoudende huisartsenpraktijk Wymenga, telefoon 0519 241270. Voor Spoedgevallen belt u naar: 0519 241119. Vanaf 2 augustus a.s. staan wij weer voor u klaar.

Adresgegevens

Mûnebuorren 11A
9133 MA Anjum

Tel: 0519 321286
Fax: 0519 518452

test

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Anjum
Mûnebuorren 11A 9133 MA Anjum

Vaccinatie tegen Corona

Op deze pagina leest u meer over:

1  De groepen die wij  hebben gevaccineerd
2. coronavaccinatie en bloedverdunners
3. meestgestelde vragen aan onze praktijk over vaccineren
4. informatie over AstraZeneca


1. Groepen die door onze praktijk zijn gevaccineerd

In april en juni 2021 zijn er op onze praktijk twee vaccinatie rondes geweest met Astra-Zeneca.

Wij hebben de volgende leeftijdsgroepen opgeroepen voor een vaccinatie

– Patiënten die geboren zijn in de jaren 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 en 1960

Heeft u geen gehoor gegeven aan beide oproepen en wilt u nog wel een vaccin? Dan kunt u een afspraak maken bij de GGD.
Klik op onderstaande link met informatie over het maken van een afspraak:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/prikuitnodiging-en-afspraak

Heeft u 1 vaccinatie met Astra-Zeneca gehad via onze praktijk en heeft u de tweede nog niet gehad? Meldt u zich dan bij ons, dan melden wij u aan voor een tweede vaccinatie via de GGD.

 


2. Coronavaccinatie en bloedverdunners

Wees vooraf alert als u bloedverdunners gebruikt. Het gebruik van de bloedverdunners niet staken. Overleg eventueel vooraf met onze verpleegkundige! Afhankelijk van de soort bloedverdunner zijn er instructies voor gebruik voorafgaande aan de coronavaccinatie.

Gebruikt u:

– Rivaroxaban (xarelto) of Edoxaban (Lixiana): Bij voorkeur 12 uur na inname kan de vaccinatie gegeven worden. Als dit onmogelijk is, dan zo lang mogelijk na inname van uw medicatie vaccineren; daarna goed afdrukken.

– Apixaban (Eliquis) of Dabigatran (Pradaxa): dan is vaccinatie mogelijk  4 uur na inname van deze medicatie.

– Carbasalaatcalcium(Ascal), Acetylsalicylzuur (Aspro, Apirine, Alka-Seltzer), Dipyridamol (Persantin), Clopidogrel (Grepid, Iscover, Plavix): geen belemmering in inname moment, wel graag na de vaccinatie 2 minuten goed afdrukken.

Gebruikt u medicatie van de trombosedienst zoals;

Acenocoumarol of Fenprocoumon (Marcoumar) dan geldt het volgende:

  • Als de INR stabiel is, kunt u gevaccineerd worden.
  • Bij een wisselende INR waarde kunt u gevaccineerd worden als de INR waarde onder de 3,5 is.

Bij Heparine injectie, Nadroparine injectie, Fraxiparine injectie mag er een vaccin gegeven worden, wel na de vaccinatie 2 minuten goed afdrukken.


3. Veel gestelde vragen

Wij krijgen momenteel veel vragen binnen over vaccinatie tegen het coronavirus. Een aantal van de meest gestelde vragen vindt u hieronder. Kijkt u voor meer informatie ook op www.coronavaccinatie.nl

Ik heb nog geen eerste vaccin gehad, wanneer kan ik terecht?

Bent u geboren in 1955 of eerder? Deze groep is al opgeroepen via de GGD of huisarts. U kunt nog terecht bij de GGD indien u nog geen gehoor heeft gegeven aan deze oproep.

Bent u geboren in 1956 t/m 1960? Deze groep is al opgeroepen door de huisarts, maar kan zich alsnog zonder oproep aanmelden voor een vaccinatie via de GGD.

Bent u geboren in 1961 of later? Deze groep wordt inmiddels gefaseerd opgroepen via de GGD.  Ook wordt inmiddels een deel minderjarigen opgeroepen (12 jaar en ouder). U ontvangt vanzelf een uitnodiging. Wij hebben hier geen invloed op en kunnen u hierover ook niet informeren. Kijk op de website van de rijksoverheid voor meer informatie.

Ik heb mijn tweede Astrazeneca prik niet kunnen halen bij de huisarts, wat nu?

Belt u dan onze praktijk. Wij melden u aan voor een tweede vaccinatie via de GGD.

Ik heb een medische indicatie en ben geboren tussen 01-01-2004 en 30-06-2009, word ik nu opgeroepen voor een vaccin?
Deze doelgroep is in week 24 via een brief opgeroepen voor een vaccinatie via de GGD. Maar inmiddels is besloten alle minderjarigen binnen deze groep op te roepen. De uitnodigingen worden gefaseerd verzonden.

Ik heb een medische indicatie en ben in 1961 of later geboren, word ik vroeger opgeroepen voor een vaccin?

Patiënten met een medische indicatie, die normaliter ook in aanmerkingen komen voor een griepprik zijn in de maand mei opgroepen voor een vaccin via de GGD. Valt u in deze doelgroep en heeft u eind mei nog geen brief gekregen? Neemt u dan contact met ons op. Wel is het zo dat er door de snelheid waarmee leeftijdsgroepen momenteel worden opgeroepen, de kans groot is dat u inmiddels als snel aan de beurt bent.

Bent u uitgenodigd, maar wilt u niet gevaccineerd worden?

U kunt zich geheel vrijwillig laten vaccineren. Indien u van de uitnodiging geen gebruik maakt, dan hoeft u niet te komen. Afmelden is niet nodig. Let op! Indien u nu geen gebruik maakt van de oproep, dan wordt u waarschijnlijk geen tweede keer opgeroepen. Het is dan ook niet zeker of u later alsnog in aanmerking komt voor een vaccinatieronde met een ander vaccin. 4. Vaccineren met AstraZeneca

Wij hebben onze patienten gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin. Het vaccin is gratis. U heeft  2 vaccinaties nodig om goed beschermd te zijn tegen het coronavirus. Klik hier voor een kort overzicht met informatie  over dit vaccin.

Bijwerkingen
Net zoals bij andere vaccins kunt u last krijgen van bijwerkingen. De meeste bijwerkingen krijgt u, omdat het vaccin ervoor zorgt dat de afweer van uw lichaam gaat werken.

Dit vaccin is momenteel in het nieuws door de zeldzame bijwerking van ernstige trombose. Mensen geboren in 1960 of eerder kunnen veilig een prik met AstraZeneca blijven krijgen. Mensen geboren in 1961 of later krijgen een ander vaccin. Het kabinet volgt hiermee het advies van de Gezondheidsraad. Meer informatie hierover vindt u op www.coronavaccinatie.nl.

U kunt met de vragen over het vaccin ook terecht bij het speciale informatienummer van het RIVM: 0800-1351.