Kwaliteit & Privacy – Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Anjum – Anjum

Welkom op de website van apotheekhoudende huisartsenpraktijk Anjum & Ee

Let op! Tweede pinksterdag, maandag 20 mei a.s, zijn wij gesloten.

Afspraak maken: 0519 321286 . Ook kunt u via dit nummer uitslagen opvragen en visites aanvragen. Bel bij voorkeur voor 10:00 uur.

Spoednummer tijdens openingstijden:  0519 518224. 

Spoednummer buiten openingstijden: 0900 – 112 7 112, Dokterswacht Friesland. Bij levensbedreigende spoed altijd 112 bellen!

Buiten praktijkuren en op nationale feestdagen kunt u terecht bij Dokterswacht Friesland: 0900 1127112

Medicatie kunt u gemakkelijk online of telefonisch herhalen. >> Klik hier om uw medicatie te bestellen.

Vacatures:
>>
Dokters/Apothekersassistente,>> lees verder
>> POH GGZ  >> Lees verder

Deutsch | English

Adresgegevens

Mûnebuorren 11A
9133 MA Anjum

Tel: 0519 321286
Fax: 0519 518452
E-mail: assistente@huisartsanjum.nl

test

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Anjum
Mûnebuorren 11A 9133 MA Anjum

Kwaliteit & Privacy

Hieronder leest u meer over ons kwaliteits- en privacybeleid.

Wij zijn gecertificeerd
Bij de overname van de praktijk op 1 april 2015 was de apotheek reeds gecertificeerd. In 2016 hebben wij de overstap gemaakt naar de Multicertificering voor apotheek en huisartsenpraktijk.  Hiermee zijn niet alleen de processen in de apotheek, maar ook die in de huisartsenpraktijk gecertificeerd conform de eisen van Iso 9001. Er vindt jaarlijks een audit plaats door een externe auditor.

Stichting Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen 
Onze praktijk werkt nauw samen met MijnHulpmiddelenwinkel.nl. Deze hulpmiddelenwinkel voldoet aan de eisen van de Stichting Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen (SEMH). Hierbij wordt gekeken of de hulpmiddelenzorg die geleverd wordt voldoet aan de strenge eisen van het SEMH en aansluit bij de behoefte van de gebruiker. Het gaat hierbij om hulpmiddelen voor diabetes, wondzorg en incontinentie.

Tevredenheidsonderzoek
Bij kwaliteitsmanagement hoort uiteraard een tevredenheidsonderzoek.  Dit doen wij minimaal 1 keer in de 3 jaar. Het volgende tevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd in 2024.
We hebben in november 2021 een tevredenheidsonderzoek onder de patiënten uitgevoerd. 250 patiënten hebben aan het onderzoek meegewerkt.  >> klik hier voor de resultaten van dit onderzoek.

Uw privacy wordt gewaarborgd
Onze praktijk hecht veel waarde aan bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met uw gegevens om. Onze praktijk houdt zich in alle gevallen een de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die 25 mei 2018 verplicht is geworden.

Naast de AVG gelden voor onze huisartsenpraktijk ook nog steeds de specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Privacyreglement
Meer informatie hierover kunt u lezen in ons privacyreglement. Dit reglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. In ons reglement vindt ook het aanvraagformulier voor inzage, correctie, afschrift of vernietiging van uw medisch dossier.   >>klik hier om oms privacyreglement te downloaden.