Kwaliteit en Privacy – Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Anjum – Anjum

Welkom op de website van Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Anjum & Ee

Huisarts H.J. Glastra van Loon


Wij zijn gesloten van 12 t/m 30 juli 2021

U kunt tijdens de praktijksluiting op werkdagen terecht bij apotheekhoudende huisartsenpraktijk Wymenga, telefoon 0519 241270. Voor Spoedgevallen belt u naar: 0519 241119. Vanaf 2 augustus a.s. staan wij weer voor u klaar.

Adresgegevens

Mûnebuorren 11A
9133 MA Anjum

Tel: 0519 321286
Fax: 0519 518452

test

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Anjum
Mûnebuorren 11A 9133 MA Anjum

Kwaliteit en Privacy

Hieronder leest u meer over ons kwaliteits- en privacybeleid.

Wij zijn gecertificeerd
Bij de overname van de praktijk op 1 april 2015 was de apotheek reeds gecertificeerd. In 2016 hebben wij de overstap gemaakt naar de Multicertificering voor apotheek en huisartsenpraktijk.  Hiermee worden niet alleen de processen in de apotheek, maar ook die in de huisartsenpraktijk getest en gecertificeerd conform de eisen van Iso 9001.

Stichting Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen 
Tevens worden wij regelmatig getoetst door de Stichting Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen (SEMH). Hierbij wordt gekeken of de hulpmiddelenzorg die geleverd wordt voldoet aan de strenge eisen van het SEMH en aansluit bij de behoefte van de gebruiker. Het gaat hierbij om hulpmiddelen voor diabetes, wondzorg en incontinentie.

Tevredenheidsonderzoek
Bij kwaliteitsmanagement hoort uiteraard een tevredenheidsonderzoek. We hebben in juni 2018 een tevredenheidsonderzoek onder de patiënten gehouden. De patiënten gaven onze apotheekhoudende huisartsenpraktijk een 8! En daar zijn we natuurlijk heel bij mee. Daarnaast hebben wij ook een aantal hele bruikbare verbeterpunten ontvangen, waar we de komende tijd zeker aan zullen werken. Zo is meerdere malen de wens  geuit voor ruimere afhaaltijden van medicatie en zijn er suggesties gedaan voor meer privacy bij de balie. We danken u voor alle tips en verbetersuggesties, we gaan er mee aan de slag en hopen daarmee dat u tevreden blijft over de zorg die wij u leveren. Het tevredenheidsonderzoek wordt minimaal 1 keer per 3 jaar uitgevoerd. In 2021 staat het volgende tevredenheidsonderzoek gepland.

Uw privacy wordt gewaarborgd
Onze praktijk hecht veel waarde aan bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met uw gegevens om. Onze praktijk houdt zich in alle gevallen een de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die 25 mei 2018 verplicht is geworden.

Naast de AVG gelden voor onze huisartsenpraktijk ook nog steeds de specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Privacyreglement
Meer informatie hierover kunt u lezen in ons privacyreglement. Dit reglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. In ons reglement vindt ook het aanvraagformulier voor inzage, correctie, afschrift of vernietiging van uw medisch dossier.   >>klik hier om oms privacyreglement te downloaden.