Spreekuur – Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Anjum – Anjum

Welkom op de website van Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Anjum & Ee

Huisarts H.J. Glastra van Loon


Wij zijn gesloten van 12 t/m 30 juli 2021

U kunt tijdens de praktijksluiting op werkdagen terecht bij apotheekhoudende huisartsenpraktijk Wymenga, telefoon 0519 241270. Voor Spoedgevallen belt u naar: 0519 241119. Vanaf 2 augustus a.s. staan wij weer voor u klaar.

Adresgegevens

Mûnebuorren 11A
9133 MA Anjum

Tel: 0519 321286
Fax: 0519 518452

test

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Anjum
Mûnebuorren 11A 9133 MA Anjum

Spreekuur

Voor het spreekuur kunt u het beste tussen 08.00 en 10.00 uur telefonisch een afspraak maken: 0519 321 286. Per afspraak worden 10 minuten voor u gereserveerd. Indien u meer tijd nodig denkt te hebben, kunt u dit aangeven bij de assistente. Om het spreekuur vlot te laten verlopen kan het voorkomen dat de assistente naar uw klachten vraagt.

Telefonisch spreekuur
Bij eenvoudige vragen kunt u ook een afspraak maken voor het telefonisch spreekuur. De huisarts belt u dan tussen 13.00 en 13.30 uur terug.

Spreekuur Ee, dinsdag- en donderdagochtend (ivm corona tijdelijk niet mogelijk).
Wilt u een afspraak maken voor het spreekuur in Ee dan kan dat ook via onze assistentes in Anjum. Het spreekuur in Ee vindt plaats op dinsdag- en donderdagochtend aan de Stienfeksterwei 2 (oude Rabobankgebouw).

Spreekuur praktijkassistente

Voor diverse zaken kunt u tussen 11:00 en 12:00 uur ook terecht bij de praktijkassistente. Zij kunnen vele vragen beantwoorden. Daarnaast kunnen zij ook onderzoeksresultaten aan u doorgeven. Lees hier meer over het spreekuur van de Praktijkassistente.

Spreekuurondersteuner huisarts
Onze praktijk heeft een Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH) die de huisarts ondersteunt bij zijn/haar werkzaamheden door zelfstandig patiënten op haar spreekuur te zien of thuis te bezoeken. Een SOH is een  speciaal opgeleide praktijkassistente die gediplomeerd is om diverse aandoeningen en klachten zelfstandig en volgens een vastgesteld protocol te behandelen. Indien nodig raadpleegt de SOH de huisarts. Lees hier meer over het spreekuur van de Spreekuurondersteuner huisarts.

Spreekuur Praktijkverpleegkundige voor patiënten met astma, copd, diabetes en hart- en vaatziekten
De praktijkverpleegkundige somatiek heeft dagelijks een eigen spreekuur en zal indien nodig ook patiënten thuis bezoeken. Via de assistente kunt u zelf een afspraak maken voor haar spreekuur, ook kan het zijn dat u verwezen wordt naar haar spreekuur door de huisarts.  Zij heeft een grote mate van zelfstandigheid maar er blijft te allen tijde nauwe samenwerking en overleg met de huisarts. Lees hier meer over de rol van de praktijkverpleegkundige Somatiek

Spreekuur Praktijkondersteuners POH GGZ en POH GGZ jeugd
Onze volwassen patiënten kunnen met psychische problemen terecht bij onze POH GGZ Wim Berends.  Hij heeft elke donderdag spreekuur.
Vanaf juli 2021 start ook Aukje Eringa als POH GGZ Jeugd, speciaal voor kinderen tot 18 jaar. Zij zal elke vrijdag aanwezig zijn in Anjum en combineert dit met een spreekuur in Metslawier.
Wilt u graag een afspraak met onze POH GGZ of POH GGZ jeugd? Bel dan onze praktijk via 0519 – 321286.